Regionale tilbud

Psykiatriens Hus er en del af Regionspsykiatrien Midt.

Regionspsykiatrien Midt behandler voksne fra det fyldte 18. år for en række forskellige psykiske lidelser. Vores patienter kommer primært fra Viborg, Silkeborg og Skive kommuner.

I både Viborg, Silkeborg og Skive tilbyder vi ambulant behandling. Ambulant behandling foregår under en række besøg hos os i et af vores behandlingsteams, eller ved at en af vores medarbejdere kommer på besøg i dit hjem.

En evt. indlæggelse foregår i afdelingens sengeafsnit i Viborg.

Du kan se mere om Regionspsykiatrien Midtjyllands behandlingstilbud på psykiatriens hjemmeside