Tilbud på tværs

Her finder du de tilbud, Region og Kommune samarbejder om i Psykiatriens Hus.

Stue   
Akut døgntilbud 
Akut Døgntilbud er et tilbud, hvor du som sindslidende borgere kan henvende dig telefonisk eller få et kortere ophold med henblik på tryghed og psykisk stabi­li­se­ring.

Psykiatriens Hus
Fællesteamet
Fællesteamet – et samarbejde mellem Regionspsykiatrien Midt og Socialafdelingen i Silkeborg Kommune

Psykiatriens Hus
Fælles tidlig indsats
 
-et samarbejde mellem Regionspsykiatrien Midt og Socialafdelingen i Silkeborg Kommune

NADA
NADA-akupunktur

Tilbud til borgere, der er tilknyttet Regionspsykiatrien Midt eller Socialpsykiatri og Rusmiddel i Silkeborg Kommune.

Medarbejdere
Tværsektorielt Sparringsteam

Tværsektorielt Sparringsteam – et samarbejde mellem Regionspsykiatrien Midt og Socialafdelingen i Silkeborg Kommune.

Liv i sundhed træning
Idræt for psykisk sårbare

IF Silkesind er en idrætsklub for voksne over 18 år. Vi har base i Silkeborg og har både aktiviteter indendørs og udendørs, hvor vi bruger vores skønne natur.

 

Sekretariatet
Indrag Nu

Inddrag Nu – Metoden på Tværs er et nyt tilbud, hvor man som borger/patient kan invitere sit private og professionelle netværk til et inddragende netværksmøde.

Liv i sundhed i skoven
Liv i sundhed

Liv i sundhed er et gruppeundervisningstilbud med fokus på sundhedsforandringer

Psykiatriens Hus
Stemmehørergrupper

I stemmehørergrupper arbejder man med at give stemmerne mening og dele erfaringer med de andre stemmehørere i trygge og fortrolige rammer.

Psykiatriens Hus udefra
Åben Dialog

Åben Dialog er et tilbud, hvor man som borger med en sindslidelse kan invitere sit private og professionelle netværk til dialog.