Åben Dialog Silkeborg - et integreret forløb

Åben Dialog er et tilbud, hvor man som borger med en sindslidelse kan invitere sit private og professionelle netværk til dialog.

Fokus i Åben Dialog er ikke på løsninger og planer, men mod den forskel det kan gøre at samles, have dialog og høre det samme.

Det er et møde uden en udsendt dagsorden, da denne skabes på mødet ud fra dialogen blandt de deltagene.

Åben Dialog er et samarbejde mellem Regionspsykiatrien, Socialpsykiatrien og Jobcenter.