Er du fagperson?

Skab effektive forløb for sindslindende med Åben Dialog.

Åben Dialog giver fælles handleplaner og aktiverer netværket, så sindslidende kommer videre.

Læs mere om Åben Dialog for fagfolk

Åben Dialog er en tilgang, der giver sindslidende et bedre forløb fra sygdom tilbage i dagligdagen.

Hvad er Åben Dialog?

Med Åben Dialog samles professionelle fagpersoner fra Regionspsykiatri, Socialpsykiatri, Socialsektionen og Jobcenter med borgeren og borgerens private netværk til en række Åben Dialog møder. I fællesskab – og med udgangspunkt i den sindslidendes egne ønsker – lægges en plan for det videre forløb.

På denne måde får borgeren mulighed for at blive hørt og indgå i en dialog om sit forløb. Det betyder ofte, at borgeren i højere grad tager ansvar for eget liv. Samtidig får dialogen det professionelle og det private netværk til at trække i samme retning og støtte den sindslidende i forløbet. 

Hvorfor Åben Dialog i Silkeborg Kommune?

Vi gør det, fordi det virker. Åben Dialog giver mere målrettede og effektive forløb for netop denne gruppe af borgere, samtidig med at alle parter oplever et mere positivt og integreret forløb.

Tidligere har en del sindslidende følt, at psykiatri, kommune og Jobcenter lagde forskellige planer med forskellige mål, og at man skulle fortælle sin historie mange gange til mange forskellige personer. Det kan have en negativ virkning på sindslidende, som prøver at blive raske.

Åben Dialog er både en mødeform og en behandlingsform, og tilgangen giver den sindslidende ro, så de fleste oplever færre symptomer i et Åben Dialog forløb. Åben Dialog aktiverer desuden borgerens egne ressourcer og hele borgerens netværk.

Åben Dialog har kørt som en forsøgsordning i Silkeborg Kommune fra 2011 til 2013, og på baggrund af forsøgsperiodens positive resultater er fremgangsmåden blevet indført som et generelt tilbud for borgere i Silkeborg Kommune.

Er Åben Dialog en idé for en af de borgere, du har kontakt med?

Hvis Åben Dialog kunne være relevant for en borger, du har kontakt med, så skal du tage kontakt til Åben Dialog kontaktpersonen i din organisation.

Skal du deltage i et Åben Dialog møde?

Du bør forberede dig med ”Fire trin til et godt Åben Dialog møde”.

Åben Dialog er en række netværksmøder, der afholdes efter særlige principper, som tilgodeser sindslidende.

På møderne deltager alle relevante personer omkring borgeren – både professionelle og private. Det kan eksempelvis være Regionspsykiatrien, Socialpsykiatrien, Jobcenter, egen læge og Rusmiddelcenteret, samt borgerens private netværk. Det er borgeren, der i samarbejde med sin kontaktperson beslutter, hvem der skal inviteres til mødet.

Målet med møderne er at få en fælles dialog og lægge en fælles plan med udgangspunkt i borgerens ønsker. På den måde gives ansvar og initiativ tilbage til borgeren, mens både det professionelle og private netværk støtter en fælles plan.

Møderne har en særlig tone. De ledes af en netværksmødeleder, som sørger for, at alle bliver hørt, og for at mødet handler om netop det, borgeren gerne vil have hjælp til. Denne fremgangsmåde giver tid til at lytte til, hvad andre siger, og til at reflektere, inden man svarer. Mødeformen kan virke lidt styret og anderledes den første gang, men fremgangsmåden er god til sindslidende, fordi den sikrer en dialog, hvor alle kommer til orde.

Hvad forventes af dig som fagperson?

Der er ingen dagsorden for et Åben Dialog møde, men derfor skal du alligevel forberede dig. Tænk over, hvorfor netop du er inviteret af denne borger? Hvad kan du byde ind med, der kan hjælpe netop denne borger på vej? Du er både med til mødet som menneske og som faglig person.

Se her hvilke borgere, der kan indgå i Åben Dialog

Er Åben Dialog en idé for en af de borgere, du har kontakt med?

Hvis Åben Dialog kunne være relevant for en borger, du har kontakt med, så skal du tage kontakt til en Åben Dialog koordinator:

Birgith Brandt: biginels@rm.dk eller 20535943

Åben Dialog tilbydes borgere, der:

  • har tilknytning til enten Jobcenter, Regionspsykiatri eller Socialpsykiatri (og har behov for tilknytning til minimum to af disse afdelinger)
  • har en kompleks problemstilling, så det er givtigt, at det private og professionelle netværk samarbejder

Er Åben Dialog en idé for en af de borgere, du har kontakt med?

Hvis Åben Dialog kunne være relevant for en borger, du har kontakt med, så skal du tage kontakt til en Åben Dialog koordinator Birgith Brandt: biginels@rm.dk