Akut Døgntilbud

Akut Døgntilbud er et tilbud, hvor du som sindslidende borgere kan henvende dig telefonisk eller få et kortere ophold med henblik på tryghed og psykisk stabi­li­se­ring.

Akut døgntilbud er et samarbejde mellem Silkeborg Kommune og Region Midtjylland, hvor der gives mulighed for at sindslidende med behov for psykisk stabilisering kan få ophold og overnatning i en kortere og afgrænset periode.

Fælles for ophold i Akut Døgntilbud

 • Ophold med henblik på ro og stabilisering
 • Aftale for støtte/behov under ophold
 • Specialiseret omsorg og hjælp til struktur
 • Kontaktperson/er under ophold
 • Støttende og vurderende samtaler løbende under ophold
 • Støttesamtaler i forhold til den aktuelle livssituation
 • Skal kunne tage vare på sig selv
 • Medbringe egen medicin
 • Kontakt til relevante samarbejdspartnere / netværk før borgeren vender tilbage til egen bolig

Den kommunale del af Akut Døgntilbud er socialpsykiatrisk tilbud og indeholder endvidere:

Akut døgntelefon for alle sindslidende borgere i Silkeborg Kommune, der har behov for telefonisk samtale med en medarbejder med psykiatrisk erfaring kan ringe på telefon 2115 7701.

For at blive visiteret til Akut ophold i den kommunale del skal man være enten være:

 • Visiteret til bostøtte
 • Deltager i dagtilbud
 • Visiteret af sagsbehandler

Den Regionale del af Akut Døgntilbud er behandlingspsykiatri og indeholder endvidere:

 • Opfølgning på medicin og medicinændringer
 • Risikovurderinger
 • Pårørendesamtaler
 • Opfølgning efter ophold med hjemmebehandling - hvis behov.

Akut Døgntilbud er bemandet hele døgnet med hjemmebehandlere og på hverdage fra kl. 8-16 er der læger til stede i teamet.

Akut døgntelefon for patienter med tilknytning til Lokalpsykiatrisk Center og/eller Hjemmebehandlerteamet som har behov for telefonisk samtale med en medarbejder kan ringe på tlf.: 24 28 06 76.

For at blive visiteret til Akut ophold i den Regionale del skal man være enten være:

 • Tilknyttet Lokalpsykiatrisk Center i Silkeborg Kommune
 • Tilknyttet Hjemmebehandlerteamet (se nedenfor)
 • Efter aftale med Psykiatrisk Hospital i Risskov

Døgndækkende Hjemmebehandlerteam tilbyder:

 • Besøg i eget hjem
 • Døgndækkende vagttelefon
 • Ophold i Akut Døgntilbud

Døgndækkende hjemmebehandling er et akut, intensivt behandlingstilbud og kan (evt. i sammenhæng med Akut Døgntilbud) være et alternativ til indlæggelse i et psykiatrisk sengeafsnit.