Akut Døgntilbud

Akut Døgntilbud er et tilbud, hvor du som sindslidende borgere kan henvende dig telefonisk eller få et kortere ophold med henblik på tryghed og psykisk stabi­li­se­ring.

Akut døgntilbud er et samarbejde mellem Silkeborg Kommune og Region Midtjylland, hvor der gives mulighed for at sindslidende med behov for psykisk stabilisering kan få ophold og overnatning i en kortere og afgrænset periode.

Fælles for ophold i Akut Døgntilbud

· Ophold med henblik på ro og stabilisering
· Aftale for støtte/behov under ophold
· Specialiseret omsorg og hjælp til struktur
· Kontaktperson/er under ophold
· Støttende og vurderende samtaler løbende under ophold
· Støttesamtaler i forhold til den aktuelle livssituation
· Skal kunne tage vare på sig selv
· Medbringe egen medicin
· Kontakt til relevante samarbejdspartnere / netværk før borgeren vender tilbage til egen bolig

Den kommunale del af Akut Døgntilbud er socialpsykiatrisk tilbud og indeholder endvidere:

Akut døgntelefon for alle sindslidende borgere i Silkeborg Kommune, der har behov for telefonisk samtale med en medarbejder med psykiatrisk erfaring kan ringe på telefon 2115 7701.

For at blive visiteret til Akut ophold i den kommunale del skal man være enten være:
· Visiteret til bostøtte
· Deltager i dagtilbud
· Visiteret af sagsbehandler

Den Regionale del af Akut Døgntilbud er behandlingspsykiatri og indeholder endvidere:

· Opfølgning på medicin og medicinændringer
· Risikovurderinger
· Pårørendesamtaler
· Opfølgning efter ophold med hjemmebehandling - hvis behov.

Akut Døgntilbud er bemandet hele døgnet med hjemmebehandlere og på hverdage fra kl. 8-16 er der læger til stede i teamet.

Akut døgntelefon for patienter med tilknytning til Lokalpsykiatrisk Center og/eller Hjemmebehandlerteamet som har behov for telefonisk samtale med en medarbejder kan ringe på tlf.: 24 28 06 76.

For at blive visiteret til Akut ophold i den Regionale del skal man være enten være:
· Tilknyttet Lokalpsykiatrisk Center i Silkeborg Kommune
· Tilknyttet Hjemmebehandlerteamet (se nedenfor)
· Efter aftale med Psykiatrisk Hospital i Risskov

Døgndækkende Hjemmebehandlerteam tilbyder:
· Besøg i eget hjem
· Døgndækkende vagttelefon
· Ophold i Akut Døgntilbud

Døgndækkende hjemmebehandling er et akut, intensivt behandlingstilbud og kan (evt. i sammenhæng med Akut Døgntilbud) være et alternativ til indlæggelse i et psykiatrisk sengeafsnit.