Inddrag Nu - Metoden på tværs

Et tværfagligt tilbud Region og Kommune samarbejder om

Inddrag Nu – Metoden på Tværs er et nyt tilbud, hvor man som borger/patient kan invitere sit private og professionelle netværk til et inddragende netværksmøde.

Et Inddrag Nu møde tager udgangspunkt i en dagsorden, som du som borger/patient selv er med til at formulere. Mødet har fokus på konkrete løsninger og handlemuligheder. Mødet munder altid ud i en fælles handleplan om mål og aftaler.

Inddrag Nu møder er et samarbejde mellem Regionspsykiatrien, Socialpsykiatri- og Rusmiddel, Jobcenter og Familierådgivningen i Silkeborg Kommune. 

Se mere om baggrunden for Inddrag Nu