Inddrag Nu - Baggrund

Et tilbud til borgere bosiddende i Silkeborg kommune med komplekse problemstillinger, samt psykiatrisk lidelse eller mistanke herom

Projekt Inddrag Nu – Metoden på Tværs er oprindeligt startet som det projekt, der hed Fælles Tidlig Indsats.

Projektet er en del af et politisk mål om at styrke den sammenhængende og koordinerede indsats for personer med psykisk sårbarhed, på tværs af regionspsykiatri, Socialafdelingen (Socialpsykiatri og Rusmiddel), Beskæftigelsesafdelingen og Børne- Familieafdelingen. En koordineret indsats vil fra starten af en kontakt bringe flere fagligheder i spil på samme tid, hvilket giver mulighed for at skabe tidlig, samstemt hjælp og sammenhængende indsats, hvor borgeren/patienten får hjælp fra alle relevante instanser fra begyndelsen.

Målgruppen er voksne borgere bosiddende i Silkeborg Kommune med komplekse problemstillinger samt psykiatrisk lidelse eller mistanke herom. Borgeren er mindst tilknyttet én af de medvirkende organisationer og herfra vurderes behov for tilknytning/visitation til en eller flere af følgende med henblik på en fælles tidlig og koordineret indsats.

Projekt Inddrag Nu –Metoden på Tværs skal implementeres i driften hos:

  • Regionspsykiatrien Midt
  • Socialpsykiatri og Rusmiddel, Socialafdelingen
  • Uddannelseshjælp Jobcenter Silkeborg
  • Jobrehabilitering Jobcenter Silkeborg
  • Familierådgivningen
  • Såfremt borger ikke er patient i Regionpsykiatrien Midt, inviteres egen læge med til Inddrag Nu mødet

Silkeborg Kommune og Region Midtjylland samarbejder i forvejen om netværksinddragende metoder, hvor målet er, at patient/borger får en oplevelse af, at blive mødt på en meningsfuld og støttende måde.
Tanken er, at Inddrag Nu – Metoden på Tværs skal være et supplement til de andre metoder. Det særlige ved Inddrag Nu – Metoden på Tværs er, at det enkelte møde altid munder ud i en fælles handleplan med forpligtende aftaler om mål og handlinger.
 
30 medarbejdere har gennemført kursus i metoden, og det er muligt at booke Inddrag Nu møder fra primo april 2019. 
Vurderer du behov for møde, hvor denne metode kunne være en god model, så kontakt koordinatoren i din afdeling:

Sådan booker du et møde