Opstart af Inddrag Nu møderække 

 
1. Afklaring:
Borger/patient skal selv ønske, at der afholdes et Inddrag Nu møde og samtidig være i målgruppe for at kunne deltage.
Hvis du er i tvivl om din borger/patient er i målgruppe for et Inddrag Nu møde, kan du kontakte en af koordinatorerne.
 

2. Mødeforberedelse:
Det er dig som fagperson, der skal forberede mødet sammen med borger/patient.  
Der er to dokumenter, som skal udfyldes og sendes til sekretæren som indkalder til Inddrag Nu Mødet:

Åbn Mødebestilling

Åbn Dagsorden  Udfyldes sammen med borger/patient

 

3. Redskaber til mødeforberedelse
Der er 2 ting, som du sammen med borger/patient skal afklare når I vil indkalde til et Inddrag Nu møde

  • Hvilke dele af netværket der skal deltage
    Her kan du bruge ”Netværkskort”. Du skal være opmærksom på at indhente samtykke fra de dele af netværket, som ikke fremgår af den eksisterende samtykkeerklæring.
    Åbn Netværkskort 

 

4. Handleplan
Det er dig, som støtter borger/patient under mødet. Det er ligeledes dig, der udfylder den 'Fælles handleplan' -
I forlængelse af mødet sender du den til sekretæren. Til sidst gemmer du handleplanen i borgersag/patientjournal.
Åbn Fælles handleplan

 

Se tider du kan booke