NADA-akupunktur

Tilbud til borgere, der er tilknyttet Regionspsykiatrien Midt eller Socialpsykiatri og Rusmiddel i Silkeborg Kommune.

Hvad er NADA?

NADA udspringer af en gammel kinesisk akupunkturform og bruges som beroligende, stressdæmpende og styrkende metode.

NADA-akupunktur er virksom ved angst, søvnforstyrrelser, fysisk og psykisk uro, anspændthed, irritabilitet og abstinenser.

Hvem kan få NADA?

Alle kan tåle NADA-øreakupunktur, uanset om de lider af en fysisk eller psykisk sygdom. Behandlingen kan også gives til gravide, og den har ingen uheldig indvirkning på en medicinsk behandling. Den er derimod et godt supplement, idet NADA-behandling er mentalt stabiliserende og styrkende.

Hvordan foregår behandlingen?

Behandlingen foregår ved at der sættes 5 nåle i hvert øre samt evt. supplerende over næsen. Før behandlingen spritter du selv ørerne af med en lille serviet.
Nålene er sterile engangsnåle, som kasseres efter hver behandling. Du skal sidde med nålene i 45 minutter i et roligt lokale.

Under behandlingen skal du sidde stille, være vågen og slappe af for at få fuld effekt. Der er ikke hensigtsmæssigt at høre musik, bruge mobiltelefon, læse eller drikke kaffe under behandlingen. Drik godt med vand efter behandlingen.

Det er muligt at anvende magnetkugler i ørerne som supplement til NADA nålene.

Er der bivirkninger ved behandlingen?

Behandlingen betragtes som bivirkningsfri. I sjældne tilfælde har nogle oplevet lettere forbigående hovedpine og kvalme.

Ved behandlingen vil du kunne mærke et lille stik, når nålene sættes i, men ingen smerter under selve behandlingen.

Under behandlingen føler de fleste sig afslappede, og mange oplever umiddelbar stressreduktion.

Hyppighed?

NADA gives oftest som forløb 2 gange om ugen, men kan også anvendes ved behov.

Hvordan kommer jeg i gang?

Du aftaler med din kontaktperson i Regionspsykiatrien Midt eller Socialpsykiatri og Rusmiddel, om NADA er relevant for dig.