Besøg i Psykiatriens Hus

Hvis du eller din arbejdsplads er interesseret i at komme på studiebesøg i Psykiatriens Hus for at høre nærmere om vores succesfulde samarbejde på tværs af kommune og region, så er du/I velkomne til at rette henvendelse til os.

Du kan kontakte Psykiatriens Hus ved at sende en mail til: studiebesog@silkeborg.dk

I mailen skal du oplyse:

  • Hvad er formålet med jeres besøg?
  • Hvad er I mere specifikt interesseret i at høre om?
  • Hvor mange personer ønsker I at komme?
  • Mail/telefonnummer på besøgets kontaktperson.

På baggrund af oplysningerne, vil det blive vurderet, om og i så fald hvordan vi vil kunne tilgodese jeres ønsker.

Du/I vil efterfølgende blive kontaktet.