Besøg i Psykiatriens Hus

Hvis du eller din arbejdsplads er interesseret i at komme på besøg i Psykiatriens Hus for at høre nærmere om vores succesfulde samarbejde på tværs af kommune og region, så er du/I velkomne til at rette henvendelse til os.

I Psykiatriens Hus er vi stolte af vores succesfulde samarbejde på tværs af kommune og region.

Vi fortæller gerne omkring tankerne bag Psykiatriens Hus, organisering, det tværsektorielle samarbejde, og vores tilbud til borgerne.

Derfor holder vi besøgsdage med oplæg og rundvisning for ledere – se datoer nedenfor.

 

Datoer for 'Åben Hus i PH'

  1. 08.05.2023 kl.13:30-15.30
  2. 12.10.2023 kl.13:00-14:30

 

For tilmelding, skriv til besogph@silkeborg.dk

 

I mailen bedes oplyst:

  • Navn og titel på besøgende
  • Mail og telefonnummer til besøgets kontaktperson
  • Baggrund for besøg og evt. særlige interesseområder