Besøg i Psykiatriens Hus

Hvis du eller din arbejdsplads er interesseret i at komme på studiebesøg i Psykiatriens Hus for at høre nærmere om vores succesfulde samarbejde på tværs af kommune og region, så er du/I velkomne til at rette henvendelse til os.

Du kan kontakte Psykiatriens Hus ved at sende en mail til: studiebesog@silkeborg.dk.

I mailen skal du oplyse, hvad jeres besøg har som formål, hvad I specifikt er interesseret i at høre om, samt hvor mange personer der deltager. 

Du vil efterfølgende blive kontaktet, så jeres besøg kan blive tilrettelagt.