Personaleforeningen På Tværs

Foreningen ønsker at styrke det sociale samvær og samarbejdsmæssige relationer på tværs af faggrupper og arbejdsområder.

Formålet med foreningen er at:

  • på tværs af faggrupper og arbejdsområder at tage initiativ til samt at planlægge og koordinere festlige, sportslige og kulturelle aktiviteter for foreningens medlemmer
  • at styrke det sociale samvær og de samarbejdsmæssige relationer på tværs af faggrupper og arbejdsområder.

Det koster 300 kr. årligt at være medlem.

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af:

Formand: Henrik Munk (Udviklingskonsulent)

Næstformand: Sys Drejer (Team Birkeparken)

Kasserer: Lars Jørgen Grønbjerg (PH-Aktiv)

Medlem: Bente Koch Sølverbæk (Hjemmebehandlerteamet)

Medlem: Lisbeth Jensen (Mødestedet)

Medlem: Jan David Fruerlund (PH Aktiv)