Personaleforeningen På Tværs

Foreningen ønsker at styrke det sociale samvær og samarbejdsmæssige relationer på tværs af faggrupper og arbejdsområder.

Formålet med foreningen er at:

  • på tværs af faggrupper og arbejdsområder at tage initiativ til samt at planlægge og koordinere festlige, sportslige og kulturelle aktiviteter for foreningens medlemmer
  • at styrke det sociale samvær og de samarbejdsmæssige relationer på tværs af faggrupper og arbejdsområder.

Det koster 300 kr. årligt at være medlem.

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af:

Formand: Anita Flindt Nielsen (Akut Døgntilbud)

Næstformand: Bente Koch Sølverbæk (Hjemmebehandlerteamet)

Kasserer: Ebbe Bæk (Akut Døgntilbud)

Medlem: Ellen Knudsen (Hjemmebehandlerteamet)

Medlem: Hanne Bundgård (Akut Døgntilbud)

Medlem: Lars Jørgen Grønbjerg (PH Aktiv)

Suppleant: Lisbeth Jensen (Team Puls)