Skip til hoved indholdet
    Hjem Psykiatriens Hus

Psykiatriens Hus

Psykiatriens Hus er et unikt samarbejde mellem behandlingspsykiatrien i Region Midtjylland og socialpsykiatri- og rusmiddelsektionen i Silkeborg Kommune. Et samarbejde som skaber grobund og sikkerhed i det gode forløb for mennesker med psykisk sårbarhed.

Kommunale og regionale medarbejdere samlet under ét tag

Den overordnede vision for Psykiatriens Hus er at fremme samarbejdet mellem den sociale og behandlingsmæssige indsats, s borgere i Silkeborg Kommune oplever et sammenhængende tilbud. I Psykiatriens Hus sidder kommunale og regionale medarbejdere under samme tag. Huset samler helt konkret begge parters tilbud samt nogle fælles tiltag, hvilket sikrer, at borgerne modtager et mere sammenhængende tilbud. For borgere med en psykisk lidelse kan det ofte være en udfordring at navigere i det sektoropdelte psykiatriområde. Det problem understøtter samarbejdet, hvor borgerne nu kun skal henvende sig et sted.

Huset råder over et fælles akutafsnit med 12 døgnpladser, hvor borgere med et akut behov for hjælp kan få en midlertidig seng. Huset har derudover en fælles døgnåben telefonservice, en cafe, mødelokaler og en række tilbud om blandt andet behandling, kost, motion, rådgivning og gruppeforløb.

Positive resultater

Erfaringerne fra Psykiatriens Hus viser, at det ikke er uden udfordringer at skabe en fælles kultur på tværs af region og kommune, men arbejdet fungerer godt og udvikler sig fortsat.

Markant faldende tal på indlæggelser og genindlæggelser viser, at samarbejdet har kastet positive resultater af sig. En rundspørge blandt brugerne af huset viser desuden, at tilfredsheden med Psykiatriens Hus er stor.

Kontakt

Kontakt Psykiatriens hus

Vores historie

Få historien om et projekt mellem kommunen og Region Midtjylland

Besøg i Psykiatriens Hus

Hør nærmere om vores samarbejde på tværs af kommune og region

Kontakt

Du finder os her

Om Psykiatriens Hus

Et samarbejde mellem regionen og kommunen

Cafeen

Kom med i Cafégruppen, se menu og bestil severing

Psykiatriens hus

Falkevej 5
8600 Silkeborg 

Kontakt:

Regionpsykiatrien Midt: 78 47 58 00

Silkeborg Kommune: 21 25 39 98 

Akut Døgntilbud Tlf.: 21 15 77 01 / 24 28 06 76

Gå til: