Skip til hoved indholdet
  Hjem Tilbud til borgere Akut Døgntilbud

Akut Døgntilbud

Akut Døgntilbud er et tilbud, hvor du som sindslidende borgere kan henvende dig telefonisk eller få et kortere ophold med henblik på tryghed og psykisk stabi­li­se­ring.

Akut døgntilbud er et samarbejde mellem Silkeborg Kommune og Region Midtjylland, hvor der gives mulighed for at sindslidende med behov for psykisk stabilisering kan få ophold og overnatning i en kortere og afgrænset periode.

Fælles for ophold i Akut Døgntilbud

 • Ophold med henblik på ro og stabilisering
 • Aftale for støtte/behov under ophold
 • Specialiseret omsorg og hjælp til struktur
 • Kontaktperson/er under ophold
 • Støttende og vurderende samtaler løbende under ophold
 • Støttesamtaler i forhold til den aktuelle livssituation
 • Skal kunne tage vare på sig selv
 • Medbringe egen medicin
 • Kontakt til relevante samarbejdspartnere / netværk før borgeren vender tilbage til egen bolig

Den kommunale del af Akut Døgntilbud er socialpsykiatrisk tilbud og indeholder endvidere:

Akut døgntelefon for alle sindslidende borgere i Silkeborg Kommune, der har behov for telefonisk samtale med en medarbejder med psykiatrisk erfaring kan ringe på telefon 2115 7701.

For at blive visiteret til Akut ophold i den kommunale del skal man være enten være:

 • Visiteret til bostøtte
 • Deltager i dagtilbud
 • Visiteret af sagsbehandler

Den Regionale del af Akut Døgntilbud er behandlingspsykiatri og indeholder endvidere:

 • Opfølgning på medicin og medicinændringer
 • Risikovurderinger
 • Pårørendesamtaler
 • Opfølgning efter ophold med hjemmebehandling - hvis behov.

Akut Døgntilbud er bemandet hele døgnet med hjemmebehandlere og på hverdage fra kl. 8-16 er der læger til stede i teamet.

Akut døgntelefon for patienter med tilknytning til Lokalpsykiatrisk Center og/eller Hjemmebehandlerteamet som har behov for telefonisk samtale med en medarbejder kan ringe på tlf.: 24 28 06 76.

For at blive visiteret til Akut ophold i den Regionale del skal man være enten være:

 • Tilknyttet Lokalpsykiatrisk Center i Silkeborg Kommune
 • Tilknyttet Hjemmebehandlerteamet (se nedenfor)
 • Efter aftale med Psykiatrisk Hospital i Risskov

Døgndækkende Hjemmebehandlerteam tilbyder:

 • Besøg i eget hjem
 • Døgndækkende vagttelefon
 • Ophold i Akut Døgntilbud

Døgndækkende hjemmebehandling er et akut, intensivt behandlingstilbud og kan (evt. i sammenhæng med Akut Døgntilbud) være et alternativ til indlæggelse i et psykiatrisk sengeafsnit. 

GØR EN FORSKEL FOR PSYKISK SYGE

Som frivillig i Akut Døgntilbud kan du give borgerne et frisk pust fra verdenen udenfor. Din opgave bliver at være omsorgsfuldt til stede. Du kan fx tilbyde et lyttende øre eller igangsætte aktiviteter såsom gåture eller brætspil. Du behøver ingen særlig baggrund. Ring til Ebbe (21 15 77 01) eller Birgitte (24 28 06 76) og hør nærmere.

Psykiatriens hus

Falkevej 5
8600 Silkeborg 

Kontakt:

Regionpsykiatrien Midt: 78 47 58 00

Silkeborg Kommune: 21 25 39 98 

Akut Døgntilbud Tlf.: 21 15 77 01 / 24 28 06 76

Gå til: