Skip til hoved indholdet
    Hjem Tilbud til borgere Fællesteamet

Fællesteamet

Fællesteamet – et samarbejde mellem Regionspsykiatrien Midt og Socialafdelingen i Silkeborg Kommune

Hvad er Fællesteamet?

Fællesteamet er et møde mellem dig, Regionspsykiatrien Midt og Socialafdelingen repræsenteret ved rusmiddelcenteret og myndighedssektionen.

Hvem kan få taget deres sag op i Fællesteamet?

Du, der både har en behandlingskrævende psykisk lidelse og et problematisk forbrug af rusmidler, kan få taget din sag op i Fællesteamet.

Der vil ofte være rigtig mange mennesker involveret i din sag. Formålet med at mødes i Fællesteamet er at sikre at alle de, der er involveret i din sag, arbejder i den samme retning.

Hvem deltager i møderne i Fællesteamet?

På møderne i Fællesteamet deltager et fast team med repræsentanter fra Regionspsykiatrien Midt i Silkeborg, Rusmiddelcenter Silkeborg og Myndighedssektionen i Socialafdelingen. Derudover kan fagpersoner, som du udpeger i samarbejde med din behandler, deltage. Det kan f.eks. være din praktiserende læge, din sagsbehandler fra jobcentret, din bostøtte eller en helt fjerde. Du er også meget velkommen til at invitere en pårørende eller god ven til at deltage i mødet.

Der kan altså være rigtig mange deltagere i et møde i Fællesteamet. Det kan måske føles lidt overvældende, men du kan forvente, at deltagerne i mødet byder ind med deres faglige viden og indsigt, og at deres fokus er at tilrettelægge den bedst mulige indsats for dig.

Før mødet i Fællesteamet

Før mødet i Fællesteamet vil din behandler, sammen med dig, skrive en indstilling til Fællesteamet. Indstillingen vil indeholde en kortfattet fortælling om dit hidtidige forløb og den behandling, som du modtager nu. Derudover er der plads til, at I beskriver, hvilke problemer du gerne vil have hjælp til.

På mødet i Fællesteamet

På mødet i Fællesteamet vil vi typisk lave nogle aftaler om hvem, der gør hvad i forhold til at sikre dig den bedst mulige behandling. Det vil både være i forhold til din psykiske lidelse, dit forhold til rusmidler og i forhold til sociale problemer du måtte have.

Disse aftaler skriver vi ind i en koordinerende indsatsplan, som vi efterfølgende sender til dem, der har deltaget i mødet. Du vil få udleveret din koordinerende indsatsplan af den behandler, der har lavet indstillingen sammen med dig.

På mødet i Fællesteamet kan vi aftale, om der er brug for et opfølgningsmøde. Opfølgningen laver vi for at sikre, at det vi har aftalt bliver ført ud i livet.

Efter mødet i Fællesteamet

Møderne i Fælleteamet kan bruges til at sætte gang i samarbejdet mellem de fagfolk, der er engageret i din sag og sikre, at alle arbejder i den samme retning sammen med dig.

Hvis du har spørgsmål til Fællesteamet, er du velkommen til at kontakte:

Regionspsykiatrien Midt

Tlf.: 78 47 58 00
Email: midt.lsi@rm.dk

Silkeborg kommune

Socialpsykiatri og Rusmiddelsektionen
Tlf.: 78 47 39 52
Email: psykiatri@silkeborg.dk

Psykiatriens hus

Falkevej 5
8600 Silkeborg 

Kontakt:

Regionpsykiatrien Midt: 78 47 58 00

Silkeborg Kommune: 21 25 39 98 

Akut Døgntilbud Tlf.: 21 15 77 01 / 24 28 06 76

Gå til: