Skip til hoved indholdet
  Hjem Tilbud til borgere Inddrag Nu

Inddrag Nu

Inddrag Nu – Metoden på Tværs er et nyt tilbud, hvor man som borger/patient kan invitere sit private og professionelle netværk til et inddragende netværksmøde.

Et Inddrag Nu møde tager udgangspunkt i en dagsorden, som du som borger/patient selv er med til at formulere. Mødet har fokus på konkrete løsninger og handlemuligheder. Mødet munder altid ud i en fælles handleplan om mål og aftaler.

Inddrag Nu møder er et samarbejde mellem Regionspsykiatrien, Socialpsykiatri- og Rusmiddel, Jobcenter og Familierådgivningen i Silkeborg Kommune. 

Baggrund 

Projekt Inddrag Nu – Metoden på Tværs er oprindeligt startet som det projekt, der hed Fælles Tidlig Indsats.

Projektet er en del af et politisk mål om at styrke den sammenhængende og koordinerede indsats for personer med psykisk sårbarhed, på tværs af regionspsykiatri, Socialafdelingen (Socialpsykiatri og Rusmiddel), Beskæftigelsesafdelingen og Børne- Familieafdelingen. En koordineret indsats vil fra starten af en kontakt bringe flere fagligheder i spil på samme tid, hvilket giver mulighed for at skabe tidlig, samstemt hjælp og sammenhængende indsats, hvor borgeren/patienten får hjælp fra alle relevante instanser fra begyndelsen.

Målgruppen er voksne borgere bosiddende i Silkeborg Kommune med komplekse problemstillinger samt psykiatrisk lidelse eller mistanke herom. Borgeren er mindst tilknyttet én af de medvirkende organisationer og herfra vurderes behov for tilknytning/visitation til en eller flere af følgende med henblik på en fælles tidlig og koordineret indsats.

Projekt Inddrag Nu –Metoden på Tværs skal implementeres i driften hos:

 • Regionspsykiatrien Midt
 • Socialpsykiatri og Rusmiddel, Socialafdelingen
 • Uddannelseshjælp Jobcenter Silkeborg
 • Jobrehabilitering Jobcenter Silkeborg
 • Familierådgivningen
 • Såfremt borger ikke er patient i Regionpsykiatrien Midt, inviteres egen læge med til Inddrag Nu mødet

Silkeborg Kommune og Region Midtjylland samarbejder i forvejen om netværksinddragende metoder, hvor målet er, at patient/borger får en oplevelse af, at blive mødt på en meningsfuld og støttende måde.
Tanken er, at Inddrag Nu – Metoden på Tværs skal være et supplement til de andre metoder. Det særlige ved Inddrag Nu – Metoden på Tværs er, at det enkelte møde altid munder ud i en fælles handleplan med forpligtende aftaler om mål og handlinger.
 
30 medarbejdere har gennemført kursus i metoden, og det er muligt at booke Inddrag Nu møder fra primo april 2019. 
Vurderer du behov for møde, hvor denne metode kunne være en god model, så kontakt koordinatoren i din afdeling:

Opstart af Inddrag Nu møderække

1. Afklaring:

Borger/patient skal selv ønske, at der afholdes et Inddrag Nu møde og samtidig være i målgruppe for at kunne deltage.
Hvis du er i tvivl om din borger/patient er i målgruppe for et Inddrag Nu møde, kan du kontakte en af koordinatorerne.

2. Mødeforberedelse:

Det er dig som fagperson, der skal forberede mødet sammen med borger/patient.  
Der er to dokumenter, som skal udfyldes og sendes til sekretæren som indkalder til Inddrag Nu Mødet:

3. Redskaber til mødeforberedelse

Der er 2 ting, som du sammen med borger/patient skal afklare når I vil indkalde til et Inddrag Nu møde

 • Formålet med mødet
  Her kan du bruge ”De 4 søjler” 

Hvilke dele af netværket der skal deltage
Her kan du bruge ”Netværkskort”. Du skal være opmærksom på at indhente samtykke fra de dele af netværket, som ikke fremgår af den eksisterende samtykkeerklæring.

4. Fællesplan

Det er dig, som støtter borger/patient under mødet. Det er ligeledes dig, der udfylder den 'Fælles plan'.

Du kan sætte foto(s) af tavlen ind i søjlerne i den fælles handleplan, hvis det, der står på tavlen, er letlæseligt.

Hvis det, der står på tavlen ikke er letlæseligt, er det vigtigt, at du skriver det, der står på tavlen ind i den fælles handleplan.

Det er under alle omstændigheder et krav, at du samler det, der står på tavlen i den fælles handleplan som ét dokument.

Du kan kontakte koordinator i din egen afdeling, hvis der opstår spørgsmål til den fælles handleplan eller behov for teknisk assistance.

I forlængelse af mødet sender du den til sekretæren. Til sidst gemmer du planen i borgersag/patientjournal.

5. Evaluering

Når der har været afholdt et Inddrag Nu møde, skal der udfyldes 2 forskellige skemaer med spørgsmål omkring selve mødet.
Du som mødebestiller skal udfylde det ene og borger/patient skal udfylde det andet.
Besvarelserne tager ca. 5-7 minutter.

Internt kursus i mødeledelse

Kurset er oprettet i Plan2Learn med 3 hold i 2023:

Koordinatorer

Birgitte Koustrup, Regionspsykiatrien Midt. 
binilsen@rm.dk
Tlf. 20 29 08 51

 

Betina Lindgaard Sørensen, Socialpsykiatri, Socialafdelingen. 
bls@silkeborg.dk
Tlf. 29 79 55 46

 

Ida Hedegaard, Myndighed, Socialafdelingen

Ida.Hedegaard@silkeborg.dk

Tlf. 21 30 95 15

 

Rikke Rasmussen, Familierådgivningen
Rikke.Rasmussen@silkeborg.dk
Tlf. 51 18 54 35

 

Lene Harkes, Ungeguiden, Jobcenter Silkeborg

Lene.harkes@silkeborg.dk

Tlf. 29 42 62 35

 

Dania Ragarsson, Jobrehabilitering Jobcenter Silkeborg
daniajacobatoftum.ragnarsson@silkeborg.dk
Tlf. 29 74 33 78

 

Bilag sendes til sekretæren
lone.ulsoe@silkeborg.dk

 

Psykiatriens hus

Falkevej 5
8600 Silkeborg 

Kontakt:

Regionpsykiatrien Midt: 78 47 58 00

Silkeborg Kommune: 21 25 39 98 

Akut Døgntilbud Tlf.: 21 15 77 01 / 24 28 06 76

Gå til: