Skip til hoved indholdet
    Hjem Tilbud til borgere Kommunale tilbud

Kommunale tilbud

Socialpsykiatri og Rusmiddelsektionen er en del af Socialafdelingen i Silkeborg kommune. Her ydes støtte og rådgivning til psykisk sårbare og social udsatte borgere.

I Socialpsykiatri og Rusmiddel kan du for eksempel modtage tilbud om socialpsykiatrisk bostøtte, dagtilbud og beskyttet beskæftigelse, samt kortere og længerevarende botilbud.

Hvis du har behov for kontakt til en socialrådgiver eller kender til en borger, som har behov for kontakt, skal du kontakte Voksenrådgivning på - mobil 23 24 97 28 eller mail: voksenraadgivning@silkeborg.dk

 

Psykiatriens hus

Falkevej 5
8600 Silkeborg 

Kontakt:

Regionpsykiatrien Midt: 78 47 58 00

Silkeborg Kommune: 21 25 39 98 

Akut Døgntilbud Tlf.: 21 15 77 01 / 24 28 06 76

Gå til: