Skip til hoved indholdet
    Hjem Tilbud til borgere Stemmehørergrupper

Stemmehørergrupper

I stemmehørergrupper arbejder man med at give stemmerne mening og dele erfaringer med de andre stemmehørere i trygge og fortrolige rammer.

I Danmark hører omkring 2-4 % af befolkningen stemmer. At høre stemmer kan være voldsomt angstskabende og forhindrer mange stemmehørere i at leve det liv, de gerne vil. Mange isolerer sig og fortæller ikke andre om stemmerne, men at deltage i en gruppe med andre stemmehørere kan ofte være en stor hjælp til at få et bedre forhold til stemmehøreroplevelsen.

I stemmehørergrupper arbejder man med at give stemmerne mening og dele erfaringer med de andre stemmehørere i trygge og fortrolige rammer.

Hvorfor grupper?

Vores erfaring viser, at mange stemmehørere ofte går alene med deres stemmer. Det vil vi gerne være med til at ændre. I grupperne kan du dele og udveksle dine erfaringer, tolkninger og strategier med andre stemmehørere. Stemmehørere har ofte forskellige oplevelser af, hvordan det er at leve med stemmer, men i grupperne kan man finde støtte og forståelse i de fælles ting.

Hvem kan være med?

Grupperne er et tilbud til dig, som er tilknyttet enten Socialpsykiatri og Rusmiddel eller behandlingspsykiatrien i Silkeborg Kommune. Har du lyst til at være med, eller høre mere om grupperne, så tag fat i din bostøtte eller behandler. De sørger for, at du bliver inviteret til en forsamtale, hvor du hører mere om grupperne.

To forskellige stemmehørergrupper

Mestringsgruppen

Mestringsgruppen for stemmehørere er en gruppe til dig; der har svært ved f.eks. at tale om stemmerne eller ikke har gjort det før. Den passer også godt til dig, der måske har svært ved at være i gruppesammenhæng, da gruppens størrelse er forholdsvis lille. Her er plads til alle – både dem med mange ord og dem med få.

Gruppen fungerer som et forløb med optag to gange om året, hvor vi mødes én gang om ugen i otte uger. Hvert møde har et tema, som vi gennemgår sammen.

Stemmehørergruppe 

Stemmehørergruppe til dig; der måske har lavet Maastrichtinterviewet (stemmehørerinterviewet), eller har været i mestringsgruppen for stemmehørere. Det kan også være, at du bare er klar til at arbejde i dybden med dine stemmer.

Denne gruppe er en åben gruppe uden start og slut dato.

Der er løbende plads til nye i vores to grupper, så hvis du har lyst til at være med, så kontakt din bostøtte eller behandler.

Formål med grupperne er:

Hvis du har spørgsmål til Fællesteamet, er du velkommen til at kontakte:

Regionspsykiatrien Midt

Tlf.: 78 47 58 00
Email: midt.lsi@rm.dk

Silkeborg kommune

Socialpsykiatri og Rusmiddelsektionen
Tlf.: 78 47 39 52
Email: psykiatri@silkeborg.dk

Psykiatriens hus

Falkevej 5
8600 Silkeborg 

Kontakt:

Regionpsykiatrien Midt: 78 47 58 00

Silkeborg Kommune: 21 25 39 98 

Akut Døgntilbud Tlf.: 21 15 77 01 / 24 28 06 76

Gå til: